Rumvarme-afgift i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger påvirker ikke Hadsten Varmeværk

7. oktober 2020

Medierne har i de seneste dage omtalt en markant forhøjelse af rumvarme afgiften i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger. Således vil varmeomkostningen for et standardhus stige med små 500 kr. For kunderne ved Hadsten Varmeværk vil der ikke ske nogen stigning, da varmeproduktionen allerede er 100% CO2 neutral. Brændslerne består af halm, solvarme, træpiller og bionaturgas.