Hadsten Varmeværk arbejder i øjeblikket på etablering af et solvarmeanlæg for enden af Toftegårdsvej.

Bestyrelsen har i den anledning lavet en betinget købsaftale på en 64.000 kvm stor grund, hvor der påtænkes placering af et 25.000 kvm stort solvarmeanlæg, der skal kunne dække ca. 20% af den nuværende varmeproduktion.

På baggrund af økonomiske beregninger, har bestyrelsen vurderet, at der er tale om en god investering både set i relation til klima og økonomi.

I øjeblikket er sagen sendt til Favrskov Kommune, da etableringen kræver en godkendelse fra Favrskov Kommune. De endelige kommunale godkendelser og den samlede projektbeskrivelse forventes at være klar i januar 2018. Herefter vil Hadsten Varmeværk a.m.b.a. indkalde til et informationsmøde ultimo januar 2018.

Bestyrelsen vil med denne perssemeddelelse orientere forbrugerne i videst mulig udstrækning, men skulle der være supplerende spørgsmål, er I naturligvis altid velkomne til at kontakt driftschef Palle Laugesen eller bestyrelsesformand Niels Jørgen Bärtel.

 

På vegne af bestyrelsen.

Niels Jørgen Bärtel, bestyrelsesformand.