Nyheder

Årsopgørelse 2021

Årsopgørelsen for 2021 er under udarbejdelse og udsendes medio februar sammen men 1. acontorate for 2022.

Lukket uden forudgående aftale

Grundet den nuværende situation med COVID-19 og omikron, er der ingen adgang på værket uden forudgående aftale. Ved adgang skal der benyttes mundbind.…

De i medierne omdiskuterede høje priser på gas og el har ikke betydning for fjernvarmeprisen i Hadsten

I medierne verserer der historier om voldsomme prisstigninger på bl.a. boligopvarmning. I Hadsten vil der ikke være prisstigninger. De primære brændsl…

Vedr. brev om oplysninger til eForsyning...

Vi har udsendt et brev hvori vi beder jer opdatere jeres oplysninger i eForsyning. Ved en fejl er hverken forbrugernummer eller kode oplyst i brevet,…

Fjernvarme til Hadbjerg - pris

Pr. 29/11 2021 er tilslutningen på de krævede 101 husstande opnået, og vi lukker derfor midlertidigt ned for yderligere tilmeldinger. Vi åbner op for…

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Rumvarme-afgift i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger påvirker ikke Hadsten Varmeværk

Medierne har i de seneste dage omtalt en markant forhøjelse af rumvarme afgiften i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger. Således vil varmeom…

Profilfilm

Se vores flotte nye video over værket..

Solvarmedata

På solvarmedata.dk kan man nu se produktionen på Hadsten Varmeværks solvarmeanlæg