Nyheder

Vedr. acontorate 4 2022

Jeres budget vedrørende varmerate 4 ser anderledes ud end normalt. På grund af prisstigning pr. 1/10 2022, har vi opgjort jeres forbrug i perioden 1/1…

VARSLING AF PRISSTIGNING

VARSLING AF PRISSTIGNING   Kære fjernvarmekunde Hadsten Varmeværk er desværre nødsaget til at varsle en prisstigning pr. 1. oktober 2022. Prisstigning…

Tilmelding til fjernvarme i Selling er åben

Tilmelding til fjernvarme i Selling er åben Du kan tilmelde dig på vores forside eller via dette link.

Brændselssammensætning

Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftforureningsudslip) produk…

De i medierne omdiskuterede høje priser på gas og el har ikke betydning for fjernvarmeprisen i Hadsten

I medierne verserer der historier om voldsomme prisstigninger på bl.a. boligopvarmning. I Hadsten vil der ikke være prisstigninger. De primære brændsl…

Vedr. brev om oplysninger til eForsyning...

Vi har udsendt et brev hvori vi beder jer opdatere jeres oplysninger i eForsyning. Ved en fejl er hverken forbrugernummer eller kode oplyst i brevet,…

Fjernvarme til Hadbjerg - pris

Pr. 29/11 2021 er tilslutningen på de krævede 101 husstande opnået, og vi lukker derfor midlertidigt ned for yderligere tilmeldinger. Vi åbner op for…

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Rumvarme-afgift i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger påvirker ikke Hadsten Varmeværk

Medierne har i de seneste dage omtalt en markant forhøjelse af rumvarme afgiften i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger. Således vil varmeom…