Nyheder

Sommerlukket 13/7-25/7 2022

Brændselssammensætning

Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftforureningsudslip) produk…

De i medierne omdiskuterede høje priser på gas og el har ikke betydning for fjernvarmeprisen i Hadsten

I medierne verserer der historier om voldsomme prisstigninger på bl.a. boligopvarmning. I Hadsten vil der ikke være prisstigninger. De primære brændsl…

Vedr. brev om oplysninger til eForsyning...

Vi har udsendt et brev hvori vi beder jer opdatere jeres oplysninger i eForsyning. Ved en fejl er hverken forbrugernummer eller kode oplyst i brevet,…

Fjernvarme til Hadbjerg - pris

Pr. 29/11 2021 er tilslutningen på de krævede 101 husstande opnået, og vi lukker derfor midlertidigt ned for yderligere tilmeldinger. Vi åbner op for…

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Rumvarme-afgift i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger påvirker ikke Hadsten Varmeværk

Medierne har i de seneste dage omtalt en markant forhøjelse af rumvarme afgiften i sammenhæng med igangværende klimaforhandlinger. Således vil varmeom…

Profilfilm

Se vores flotte nye video over værket..

Solvarmedata

På solvarmedata.dk kan man nu se produktionen på Hadsten Varmeværks solvarmeanlæg