Miljø i Hadsten

Forhistorien:

Efter energikriserne i halvfjerserne, hvor de olieproducerende lande brugte olien som politisk pression, stod det klart for den vestlige verden, at man måtte gøre sig uafhængig af olie. Inden for få år var råolieprisen fordoblet og i begyndelsen af firserne blev energi et nyt beskatningsobjekt for skiftende regeringer.

Som fjernvarmeforbruger i Hadsten var det nogle år med betydelige prisstigninger og fordelen ved fjernvarme svandt ind, i forhold til individuel opvarmning med oliefyr. 

For mange fjernvarmeværker var løsningen på problemerne en konvertering til kul, hvorved man fik adgang til store mængder brændsel til stabile priser.

I Hadsten var man inde i de samme overvejelser, men var fremsynet nok til at vælge et lokalt, miljøvenligt og afgiftsfrit brændsel – halmen.

 

Halm og Miljø:

Halm er CO2 neutralt, hvilket vil sige at den mængde CO2 der udvikles ved forbrænding af halm er den samme som optages ved halmens vækst på marken. Og derved spares miljøet for store mængder drivhusgas, som angiveligt er medvirkende til den globale opvarmning.

 

Hadsten og Miljø:

Hadsten Varmeværk bruger årligt ca. 17.000.000 kg. halm og 150.000 m3naturgas. Naturgassen, der primært bruges i meget kolde perioder, giver en CO udledning på 338.580 kg. årligt

Hvis man antager, at Hadsten udelukkende var opvarmet med oliefyr, skulle der årligt bruges 7.169.231 liter fyringsolie til erstatning af fjernvarme. Forbrænding af denne olie vil bidrage til den samlede emission med 19.028.802 kg CO.

Resultatet af denne, noget forenklede beregning, er en reduktion på over 18.690.222 kg. CO2 årligt.

Miljøfordelene kan også illustreres for en enkelt bolig. Et hus med et årligt olieforbrug på 2.500 liter fyringsolie vil udlede 6.636 kg. CO2 årligt, hvorimod et elopvarmet hus med et tilsvarende varmeforbrug vil udlede hele 12.864 kg.

Opstillet i skemaform vil det således ud:

Opvarmningsform

CO2 emission/år

Fjernvarme

116 kg.

Oliefyr

6.636 kg.

Elvarme

12.864 kg.

Som det, meget klart, fremgår af ovenstående skema er fjernvarme endog meget miljøvenligt.

 

Så vi lever til fulde op til målsætningen om at fjernvarme skal være… Billig, nem og miljøvenlig.