Brændselssammensætning

14. februar 2022

Vil du se hvilket brændsel, der er brugt til at lave din fjernvarme eller vil du gerne vide noget om, hvilke emissioner (luftforureningsudslip) produktionen af fjernvarme giver anledning til, så se mere nedenfor.

DOWNLOAD
Miljødeklaration 2020