Der flyves med drone..

26. marts 2024

Hadsten Varme fløj i weekenden den 22.-24. marts med varmefølsomme droner i Hadsten og Hadbjerg.
Dette gør vi for at opdage evt. utætheder i vore fjernvarmerør.
Vi har planer om at flyve i uge 13 og 14 også.