Varsling af prisstigning pr. 1. september 2024

30. maj 2024

VARSLING AF PRISSTIGNING
 
Kære fjernvarmekunde


Hadsten Varme ændrer varmeprisen pr. 1. sep. 2024 til 31. dec. 2024

Hadsten Varme varsler hermed en prisstigning pr. 1. september 2024, da årets første måneder var ekstra kolde og affødte nødvendig brug af dyrt brændsel.


Det betyder, at varmeprisen i perioden 1. september til 31. december 2024 stiger til 596,00 kr./MWh ekskl. moms.

Prisstigningen fordeles på årets sidste 2 rater.

Dette svarer til, at et standardhus skal betale kr. 900,00 inkl. moms. ekstra pr. rate.


Vi forventer at reducere prisen for varmeåret 2025.

//