Byggeriet af solfangeranlæg skrider planmæssigt frem.

15.01.2019.

 

Godt hjulpet af, det for årstiden, fine vejr skrider arbejdet planmæssigt frem. Dem sidste række af plader på akkumuleringstanken er ved at blive svejset på. Det forventes afsluttet i løbet af den næste uges tid.

Teknikbygningen er lukket og tankgården, som man kan se på vores Live Cam, er under opførsel. Størstedelen af rør, ventiler m.m. er leveret præfabrikeret fra Arcon-Sunmarks værksted og er under installation.

Transmissionsledningen er næsten færdig og reetableringen efter gravearbejderne pågår.

Hvis man har fulgt lidt med i arbejdet, har man måske lagt mærke til, at en del lokale firmaer har haft opgaver i forbindelse med byggeriet. Vi er selvfølgelig glade for, at det er lykkedes Arcon-Sunmark at bruge lokal arbejdskraft i det omfang, det har været tilfældet.

 

 

Se også vores billedserie på https://www.hadstenvarmevaerk.dk/solvarme/billeder/