Som det nok er de fleste bekendt, arbejder Hadsten Varmeværk på at etablere et solvarmeanlæg. 

Solvarmeanlægget skal ligge på industrigrunden Toftegårdsvej nr. 15. Det er en vældig god placering i forhold til vores domicil på Toftegårdsvej 30A. Det betyder, at der er et minimum af omkostninger til at transportere varmen fra solvarmeanlægget til værket, hvorfra det pumpes ud til kunderne.

Solvarmeanlægget består af 3 elementer. Først og fremmest er der ca. 25.000 m2 solfangerpaneler, hvor vandet opvarmes af solen til den ønskede temperatur. Fra solvarmepanelerne pumpes det opvarmede vand ind i teknikbygningen, hvor det bruges til at opvarme fjernvarmevand. Det nu opvarmede fjernvarmevand lagres i en 6.000 m3 stor lagertank indtil der er brug for det ude ved kunderne.

Anlægget vil kunne producere varme i alle årets 12 måneder. Naturligvis vil det være små mængder i vintermånederne, men på frostklare dage vil anlægget faktisk kunne producere varme. I alt forventes der at produceres 12.000 MWh årligt. Det svarer til forbruget i 800 nyere enfamiliehuse.

Anlægget er forberedt til en udbygning på ca. 10.000 m2 solfangerpaneler yderligere.

Den samlede omkostning for solvarmeanlægget vil være knap 50 mio. kroner.

Anlægsarbejderne påbegyndes i her i efteråret. En af de første opgaver er at pilotere d.v.s. banke betonpæle ned i jorden for at den kan bære en stor og tung lagertank. Det vil kunne høres i den sydligste del af byen mens det arbejde pågår. Dernæst støbes fundamenter og svejses en lagertank sammen. Samtidig påbegyndes opførslen af teknikbygningen og etablering af det rørnet, der skal forbinde solfangerne til teknikbygningen. Herefter vil aktiviteterne forløbe kontinuerligt indtil februar måned 2019, hvor anlægget skal sættes i drift.

Det forventes ikke, at byggeriet vil medfør væsentlige gener for de nærmeste naboer eller de øvrige borgere i byen.

Hvis man lægger søndagsgåturen forbi byggepladsen, vil man kunne følge med i, hvor hurtigt arbejdet forløber. Der vil også være muligt at følge det på vores hjemmeside. Vi vil opsætte et såkaldt time-lapse kamera. Det tager et billede med nogle minutters interval, der vil kunne ses på vores hjemmeside

www.hadstenvarmevaerk.dk.

Der vil senere blive offentliggjort tidspunkt for officiel indvielse.