Hadsten Varmeværk underskriver kontrakt om stort solvarmeanlæg. 

Bestyrelsen på Hadsten Varmeværk har indgået en aftale med Arcon-Sunmark om opførelse af et solvarmeanlæg på Toftegårdsvej 15 i Hadsten.
Opførelsen af anlægget har været i EU-udbud og 3 danske leverandører har budt på opgaven. Arcon-Sunmark blev tildelt opgaven, da de, samlet set, afgav det mest favorable tilbud.

Solvarmeanlægget bliver på 24.517 m2 og forventes at kunne producere knap 12.000 MWh årligt. Anlægget er fremtidssikret. Det er nemlig forberedt til at blive udvidet med op til 10.000 m2 hvis det bliver nødvendigt. Levetiden på anlægget vurderes at være mindst 25 år. Andre steder i landet er der anlæg, der er op imod 30 år gamle.

Hadsten Varmeværks bestyrelsesformand Niels Jørgen Bärtel forklarer, at der er to vægtige grunde til en investering i den størrelsesorden. Først og fremmest vil man sikre en minimal omkostningsudvikling på en del af produktionen mange år frem. Dernæst vil man få en helt miljøvenlig varmeproduktion fra solvarmeanlægget. ” Det mængde el der bruges til at drive et solvarmeanlæg vil i løbet af få år udelukkende være grøn el og der vil således ikke være emissioner forbundet med driften. Det er et erklæret mål for bestyrelsen at være en medspiller i bestræbelserne for at nå de nationalt fastsatte klimamål” slutter Niels Jørgen Bärtel.

Byggeriet påbegyndes i første halvdel af september måned i år og forventes færdigt i midten af februar 2019. Til den tid vil der blive udsendt en meddelelse om den officielle indvielse.

Hadsten Varmeværk a.m.b.a er et forbrugerejet forsyningsselskab, der forsyner 2.550 kunder. Varmeproduktionen foregår med halm, træpiller og bionaturgas som brændsel. Hadsten Varmeværk er blandt de billigste varmeværker i Danmark ifølge Energistyrelsens prisstatistik.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Bestyrelsesformand Niels Jørgen Bärtel
E-mail: njbahb@hotmail.com
Mobiltelefon: 40 42 49 79